LOGIBOX- MER ÄN FÖRPACKNING

ENKEL

Tack vare den unika förpackningslösningen LOGIBOX sparar du avsevärt i transport- och lagringskostnader för lätta produkter.

EFFEKTIV

LOGIBOX använder effektivt transport- och lagerutrymme. Som tomma kan LOGIBOX:arna lagras inuti varandra och kostnaden för retur är låg.

EKONOMISK

Du börjar spara från och med den första dagen. Investeringen betalar tillbaka sig i vanliga fall på mindre än ett år och LOGIBOX:arna betjänar er år efter år.

EKOLOGISK

LOGIBOX minskar på förpackningskostnaderna och kan ofta till och med helt avlägsna behovet av engångsförpackningar. LOGIBOX är tålig och kan återvinnas till 100 %.

HUR MYCKET KAN DU ÖKA DIN PRODUKTIVITET MED LOGIBOX

LOGIBOX ÄR EN LÖNSAM INVESTERING

Exempel, ett företag som återvinner lysrör sparade 57% i fraktkostnader då de standardiserade hela sin logistiska kedja till LOGIBOX förpackningarna.


Tack vare LOGIBOX kunde produkterna lagras i utomhuslager. Tiden för att hantera materialet effektiverades med ett årsverke och en avsevärd mängd med lagerutrymme blev ledigt.


Transporten till monteringsenheten på annan ort kunde göras utan engångsförpackningar, LOGIBOX användes till tranport mellan olika enheter.

 • Sänkta transportkostnader

  %

 • Effektiverad materialhantering

  %

 • Inga engångsförpackningar

  %

 • Inga avfallskostnader för förpackningar

  %

Produktinfo & försäljning

HUR SKULLE DU ANVÄNDA LOGIBOX?

KONTAKT